e ירוק - מטיילים עם קקל קרן קיימת לישראל

הישמעו להנחיות


יום שישי   |   01.01.21   |   00:00

יש להישמע להנחיות משרד הבריאות

 
לאור התפשטות נגיף הקורונה, אנו מבקשים בכל לשון של בקשה להישמע להנחיות משרד הבריאות.