e ירוק - מטיילים עם קקל קרן קיימת לישראל

עץ הגבול


איקליפטוס המקור בפינת הרחובות לוחמי הגטו ויהלום, פתח תקווה

בחצר נטושה בפתח תקווה צומח עץ איקליפטוס שבקרוב יחגוג 120 שנה.

האיקליפטוס בפתח תקווה
 
הוראות הגעה
האקליפטוס נמצא ברחוב לוחמי הגטו 2 פינת רחוב יהלום, פתח תקווה.
 
האיקליפטוס הענק מפתח תקווה
בקצה שכונת כפר גנים שבפתח תקווה ניצב עץ איקליפטוס ענק. העץ צומח בחצר נטושה על מדרגה גבוהה מהרחוב, ועל כן רבים חולפים על פניו מבלי להעיף בו מבט שני, אבל זהו עץ מכובד למראה. שני בדים ענקיים מגיחים מגזע צמוד לקרקע, שהיקפו יותר מחמישה מטרים. צמרת העץ מתנשאת כמעט 20 מ' מעל לקרקע. 
לעץ הזה יש היסטוריה ארוכה. למדנו על כך מיעל שהם, שעקבה אחר תולדות העץ בארכיון לתולדות פתח תקווה. מתברר כי בעלי הקרקע, בני משפחת יטקובסקי, שתלו את העץ בשנת 1900 בערך כחלק משדרת איקליפטוסים. השדרה סימנה את גבול החלקה שלהם, וציינה גם את גבולה של המושבה פתח תקווה עם אדמות הכפר יהודיה. 
בשנת 1923 ביקשו אנשי חברת "כפר גנים" לרכוש את השטח שמעבר לשדרת האיקליפטוסים כדי להקים עליו את המושב שלהם. אנשי יהודיה טענו שהחלקה של יטקובסקי שייכת להם. כדי להזם את טענותיהם נכרת אחד העצים ונספרו הטבעות השנתיות שבגזעו. פתח תקווה זכתה במשפט. מאז התייחסו אנשי כפר גנים לשדרת האיקליפטוסים כגבול המושבה שלהם עם פתח תקווה. 
רק עץ אחד שרד מאותה שדרה. בקרוב ייבנה לידו בית משותף בן שש קומות. אנשי השימור בפתח תקווה הבטיחו את שלומו של העץ, שעמד עם חבריו על משמר הגבול.
קרדיטים
כתיבה וצילומים: יעקב שקולניק
פורסם בתאריך: 28.5.2017