e ירוק - מטיילים עם קקל קרן קיימת לישראל

דום מצרי במלחת עברונה, הערבה


הכי צפוני בעולם

במלחת עברונה שבערבה צומחים עצי הדום מצריים מרהיבים.

דקל דום בעברונה

הדום המצרי בעברונה
קבוצת הדקלים הצומחת במלחת עברונה, כעשרה קילומטרים מצפון לאילת, מתפארת בתואר עצי הדום המצרי הצפוניים ביותר בעולם. יש להניח שהעצים האלה הם שריד לאוכלוסייה גדולה שצמחה כאן בעבר. קבוצה נוספת נמצאת ליד פארק הצפרות באילת, ועוד שלוש קבוצות צומחות בחופי סיני – ביר סוויר, טאבה ונואיבה. ככל הידוע לנו האוכלוסייה הקרובה ביותר לקבוצות האלה צומחת מרחק מאות קילומטרים מכאן בחופי מצרים.    
דום מצרי הוא עץ בעל מראה מיוחד שקשה לטעות בו. גזעיו התמירים מסוגלים להתנשא לגובה של 15 מ', ובדרך הם מסתעפים לשני בדים שווים, לא רק בקומה הראשונה אלא גם בקומתם השנייה, כמו איזו רוגטקה של הטבע.  
בעין עברונה צומחות כמה קבוצות. שתיים או שלוש קבוצות, שעציהן נמוכים, בוקעות מתוך תלולית חול גדולה. לידן צומחים עצים נהדרים, גבוהים ומרשימים. גדר נמוכה מקיפה את האתר כדי לשמור על העצים מפני פגיעה. נראה כי בתנאי הסביבה השוררים כיום באזור, חייהם אינם קלים בכל מקרה. הבה נשמור עליהם.
הוראות הגעה
דקלי הדום נמצאים ממזרח לכביש הערבה (כביש 90), כשמונה קילומטרים מצפון לאילת. גישה בדרך עפר מסומנת בשחור, בין סימני ק"מ 23-22.
קרדיטים
כתיבה וצילומים: יעקב שקולניק
פורסם בתאריך: 26.3.2017